C5 Snow Motion

17 Dec by admin

C5 Snow Motion

C5 Snow Motion “Creative technologie”

Snow Motion, het intelligente antislipsysteem, is een wereldprimeur op het vlak van motoriek en veiligheid.

Het Snow Motion-systeem werd ontwikkeld met het idee een systeem aan te bieden, waarmee bestuurders zich op besneeuwde wegen op een efficiënte manier kunnen voortbewegen, ook al gaat het maar om enkele dagen per jaar. Daarbij moest de ESP functioneel blijven. Het was uiteraard de bedoeling om een gebruikersvriendelijk systeem zonder meerkosten te realiseren, zodat het standaard kan worden aangeboden.

Deze technologie stelt zowel onervaren als ervaren bestuurders in staat om op besneeuwde en beijzelde wegen, tot hellingen van wel 10 % en voor zover de wetten van de fysica het toelaten, zonder bijzondere vaardigheden te starten en te rijden. Snow Motion zorgt ook in alle omstandigheden voor een optimalisatie van de grip van het voertuig, voor nog meer veiligheid.

Het voordeel wordt nog duidelijker wanneer het voertuig van sneeuwbanden is voorzien. Die laatste zorgen in dergelijke omstandigheden voor nog meer veiligheid en efficiëntie. Het is trouwens zo dat noch 4×4’s, noch Snow Motion-voertuigen in staat zijn om, zonder deze speciale uitrusting, de longitudinale grip (versnellen of remmen) te verbeteren.

Werking van Snow Motion

Bij voertuigen met een traditioneel antislipsysteem (ASR) wordt de slip van de aandrijfwielen geregeld. In extreme gebruiksomstandigheden kan dit systeem nadelig worden, doordat het belet dat het voertuig vooruitkomt.

Om dat te verbeteren, zorgt Snow Motion voor een nooit eerder vertoonde aansturing van het antislipsysteem. Zo kan C5 op beijzelde en besneeuwde wegen op een efficiënte manier starten en rijden.

  • De werking van Snow Motion omvat 3 fasen :

1ste fase: detectie van de wensen van de bestuurder (versnelling, hoek van de wielen) en analyse van de toestand buiten (helling, grip, dikte van de sneeuw),

2de fase: integratie van de wensen van de bestuurder, vergelijking met de toestand van de bodem en berekening van de instellingen door de computer. Die laatste worden dan naar de motoraansturing en de remmen verzonden,

3de fase: aansturing en evaluatie van de afwijking tussen de instellingen en de respons van het voertuig. Zo kunnen correcties worden aangebracht om de wensen van de bestuurder optimaal op de realiteit te laten aansluiten.

  • De voorwaartse beweging van het voertuig valt uiteen in 2 verschillende fasen: de aanloop en de voorwaartse beweging.

De aanloop: de aanloopfase is actief tot ongeveer 4 km/u en wordt gekenmerkt door een gedifferentieerde, afwisselende aansturing van de 2 aandrijfwielen. Deze fase wordt geactiveerd als dat nodig is, afhankelijk van de gedetecteerde sneeuwdikte, de beschikbare grip en de versnelling van het voertuig.

De voorwaartse beweging: deze fase wordt geactiveerd:

  • Na de aanloopfase, wanneer de snelheid van het voertuig hoger is dan een naargelang van de helling, de wensen van de bestuurder en de beschikbare grip vastgestelde drempel.
  • Of onmiddellijk wanneer de aanloopfase niet werd geactiveerd.

Deze fase bestaat erin om het optimale werkingspunt van de band te vinden, naargelang van de wensen van de bestuurder en de beschikbare grip.

  • De andere voordelen van Snow Motion

Op natte en droge wegen maakt Snow Motion in bochten een bijzondere verdeling van het koppel tussen de 2 aandrijfwielen mogelijk. Hierdoor kan het gebruik van de grip worden geoptimaliseerd, met het oog op een betere motoriek.

Bij een sterke laterale versnelling waarbij het voertuig niet wordt onderstuurd, bijvoorbeeld, zal bij de berekening van de instelsnelheid voor de regeling van de motoraansturing de snelheid van het buitenwiel als referentie worden genomen. De motor van het voertuig zal niet abrupt worden stilgelegd, zoals dat het geval is bij een traditionele ASR. Wanneer het voertuig wordt onderstuurd, zal het systeem de snelheid van het binnenwiel geleidelijk opnemen in de berekening van de referentiesnelheid, om het onderstuur door een aangepaste inwerking op de motoraansturing onder controle te krijgen.

Kortom, Snow Motion illustreert het credo “Créative Technologie” van het Merk :

Door een verbetering van de motoriek, in alle omstandigheden,

Door een verhoogde veiligheid; de ESP blijft actief,

Door een automatische aansturing,

Door een besparing in vergelijking met een voertuig dat is uitgerust met een sperdifferentieel met beperkte geleiding, voor prestaties die minstens gelijkwaardig zijn, of in vergelijking met een voertuig van het type SUV met vierwielaandrijving op redelijke hellingen, waardoor het hoofd kan worden geboden aan 95 % van de moeilijke situaties waarin bestuurders kunnen terechtkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *